CENTROTRANS DD Sarajevo
  • PREVOZ PUTNIKA U DOMAĆEM,MEĐUNARODNOM, I GRADSKOM SAOBRAĆAJU,ZAKUP AUTOBUSA,ARANŽMANI,IZLETI,PUTOVANJA EKSKURZIJE.U SASTAVU KOMPANIJE SE NALAZE:CENTROSERVIS,CENTROTRADE,CENTROPRINT,CENTROPLAST,CENTROTRANS ad ISTOČNO SARAJEVO

  • Grad: Sarajevo
  • Ulica: Kurta Šorka 14
  • Web: http://www.centrotrans.com
  • Telefon: 033/770 800,770 853,770 835,770 838,770 858,464 045,464 048,464 040
  • E-mail: info@centrotrans.com