COMP-ASTOR DOO
  • FABRIKA STOČNE HRANE,KONCENTRATA UVOZ I PRODAJA ŽITARICA I STOČNE HRANE,GLAVNI DISTRIBUTER PATENT CO,UVOZNICI SUHOMESNATIH PROIZVODA MATIJEVIĆ

  • Grad: Novi Grad
  • Ulica: Rakani bb
  • Web: http://www.comp-astor.com
  • Telefon: 052/768 444,419-014K.Dubica,051/580 400 Aleksandrovac,272 443 B.Luka,053/331 033 Dreventa
  • E-mail: comp.astor2@gmail.com