PLAKALOVIĆ PROMET DOO
  • EKSPLOATACIJA I PRERADA UKRASNOG KAMENA-UKRASNI MERMER,KAMENOREZAČKE USLUGE-KLESARSTVO,OBLAGANJE PODOVA,ZIDOVA,STAZA

  • Grad: Istočni Stari Grad
  • Ulica: Hreša bb
  • Web: http://www.kamenhresa.com
  • Telefon: 057/484 908,230 073,230 409,351 333
  • E-mail: kamenhresa@gmail.com