GEORAD DOO
  • ARHIKTETURA I PROJEKTOVANJE

  • Grad: Tuzla
  • Ulica: Albina Herljevića bb(Mini centar-Slatina)
  • Web: http://www.georad.bih.com
  • Telefon: 035/281 393
  • E-mail: georadtz@yahoo.com