JKP VODOVOD I KANALIZACIJA DOO
  • JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE

  • Grad: Bugojno
  • Ulica: Slobode bb
  • Telefon: 030/251 811,251 182,251 349
  • E-mail: vodikanbu@bih.net.ba