ŠKREBO DOO
  • TRGOVINA GRAĐEVISKIM MATERIJALOM, PROIZVODNJA GRAĐEVINSKE STOLARIJE, TRANSPORT

  • Grad: Doboj Istok
  • Ulica: Klokotnica -Magistralni put bb
  • Telefon: 035/724-380, 724-381, 061/762-077 Skladište građevinskog materijal
  • E-mail: iskrebo@bih.net.ba