PU STARAČKI DOM KLJUČ SREĆE
  • PROFESIONALNA NJEGA STARIH LICA,STRUČNA MEDICINSKA NJEGA I NADZOR STARIH LICA,SOCIJALNA ZAŠTITA UZ AKTIVNOSTI

  • Grad: Ključ
  • Ulica: Hanlovsko Vrelo bb
  • Telefon: 037 661 800;037 660 101
  • E-mail: mujezinovicdoo@gmail.com