PALAVRA DOO
  • PROIZVODNJA REZANOG,LJUŠTENOG I SPOJENOG FURNIRA

  • Grad: Travnik
  • Ulica: Gladnik-Nova Bila
  • Web: http://www.palavra.ba
  • Telefon: 030/707-513,707-514
  • E-mail: palavra@palavra.ba