GALEB GROUP DOO
  • Proizvodnja,prodaja i servisiranje u oblasti elektrotehnike i elektronike

  • Grad: Bijeljina
  • Ulica: Stefana Dečanskog 241
  • Web: http://www.galeb.com
  • Telefon: 055/245 155,PJ Banja Luka 051/217-880,217-881
  • E-mail: zoran.ninkovic@galeb.com