AS-ŠPED DOO
  • ŠPEDICIJA MEĐUNARODNA I UNUTRAŠNJA

  • Grad: Banja Luka
  • Ulica: Ilije Garašanina bb
  • Telefon: 051/328 631,328 630 BL,809 590,809 591 Gradiška,052/446 093 Gradina
  • E-mail: as-sped@blic.net