MIKOM DOO
  • PROJEKTOVANJE I MONTAŽA SISTEMA ZA GRIJANJE,KLIMATIZACIJU,VENTILACIJU,KANALIZACIJU,TOPLINSKE PODSTANICE,PROIZVODNJA SOLARNIH KOLEKTORA

  • Grad: Tuzla
  • Ulica: Hendek 36,PLANE do br.42
  • Telefon: 035/270 687,216 484
  • E-mail: mikom@bih.net.ba