BAŠIĆ&SINOVI DOO
  • MAŠINSKA OBRADA METALA,PO POTREBI I ŽELJI KUPCA,PROIZVODI OD METALA (OGRADE,PAPUČE)

  • Grad: Derventa
  • Ulica: Osinjske brigade 15
  • Telefon: 053/332 882,333 334
  • E-mail: basic.desimir@gmx.at