TEXOPROM DOO
  • DRVOPRERADA-FINALNA OBRADA DRVETA,IZRADA MASIVNIH PLOČA(dužinski i širinski ljepljenih),PROIZVODNJA FURNIRA,PARENJE BUKVE,KROJENJE ELEMENATA,PROIZVODNJA ELEMENATA ZA NAMJEŠTAJ,PROIZVODNJA NAMJEŠTAJA

  • Grad: Srbac
  • Ulica: Mome Vidovića bb
  • Telefon: 051/740 841,745 040
  • E-mail: texoprom@teol.net