MEGA-PROJEKT DOO
  • IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA,VISOKOGRADNJA,IZGRADNJA I PRODAJA STANOVA.

  • Grad: Bratunac
  • Ulica: Svetog Save bb
  • Telefon: 056/410 380,411 213
  • E-mail: mprojekt@teol.net