RESTORAN TROJKA I I TROJKA II Doboj
  • RESTORAN

  • Grad: Doboj
  • Ulica: Trojka I-Filipa Višnjića 64-66;Trojka II-Nikole Tesle 127
  • Telefon: 053/223 273,228 922,962 400-Računovodstvo
  • E-mail: restorantrojka@gmail.com