BETON DOO
  • GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE-INŽENJERING,PROIZVODNJA GOTOVE BETONSKE SMJESE ZA GRAĐEVINARSTVO,IZGRADNJA MOSTOVA,RADOVI NA STAMBENIM I STAMBENO-POSLOVNIM OBJEKTIMA.

  • Grad: Gradiška
  • Ulica: Bosanska br.2
  • Telefon: 051/809-950
  • E-mail: betongradiska@gmail.com