SONO MEDICAL DOO
  • PRODAJA MEDICINSKE OPREME NAMJENJENA ULTRAZVUČNOJ,ENDOSKOPSKOJ I LABORATORIJSKOJ DIJAGNOSTICI,OPREMANJE KOMPLETNIH ORDINACIJA,POLIKLINIKA I BOLNICA.

  • Grad: Sarajevo
  • Ulica: Azize Šaćirbegović bb
  • Web: http://sonomedical.ba/
  • Telefon: 033/711-550,711-551
  • E-mail: sono@bih.net.ba