GEOPUT DOO
  • PROJEKTOVANJE GRAĐEVINSKIH I DRUGIH OBJEKATA,GEODETSKI POSLOVI,IZRADA PROSTORNE DOKUMENTACIJE,PROJEKTI SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE,ARHITEKTURA

  • Grad: Banja Luka
  • Ulica: Kralja Nikole 13
  • Web: http://www.geoput.com
  • Telefon: 051/461 921,461 922
  • E-mail: banjaluka@geoput.com