OPĆINA JABLANICA

  • Grad: Jablanica
  • Ulica: Pere Bilića 25
  • Web: http://www.jablanica.ba
  • Telefon: 036/751-300 centrala,752-651 načelnik
  • E-mail: jabl.o@bih.net.ba, opcina@jablanica.ba