POLJOPRIVREDNA ZADRUGA AGROJAPRA




  • SEOSKI TURIZAM,PROIZVODNJA HLJEBA I PECIVA,SUŠENJE VOĆA I OTKUP MLIJEKA

  • Grad: Donji Agići
  • Ulica: Donji Agići bb
  • Web: http://www.agrojapra.net
  • Telefon: 052/480 900
  • E-mail: agrojapra@yahoo.com