ZU SPECIJALISTIČKI CENTAR KUĆA ZDRAVLJA DR MARJANOVIĆ
  • ZDRAVSTVENA USTANOVA:MEDICINA RADA,PORODIČNA MEDICINA,NEUROLOGIJA,INTERNA MEDICINA I KONSULTATIVNE SLUŽBE IZ DRUGIH OBLASTI MEDICINE.

  • Grad: Prnjavor
  • Ulica: Magistralni put bb
  • Web: http://www.kucazdravlja.org
  • Telefon: 051/645 500,645 700
  • E-mail: kucazdravlja@gmail.com