JP ZAVOD ZA IZGRADNJU GRADA PRIJEDOR
  • ARHITEKTONSKA DJELATNOST

  • Grad: Prijedor
  • Ulica: Miloša Obrenovića 18c
  • Web: http://www.zigpd.com
  • Telefon: 052/231 402,231 425
  • E-mail: zigpd@teol.net