SAMAX DOO
  • OSNOVNI MAŠINSKI RADOVI

  • Grad: Banja Luka
  • Ulica: Mlađe Čusića 7
  • Web: http://www.samax.ba
  • Telefon: 051/354 621,358 570
  • E-mail: samax@blic.net