GEOMEHANIKA DOO
  • GEOLOŠKA ISPITIVANJA ZA POTREBE GRAĐEVINE,GEOLOGIJE I RUDARSTVA

  • Grad: Banja Luka
  • Ulica: Palih Boraca 80
  • Telefon: 051/462 324
  • E-mail: mira_milic20002@yahoo.com