RIBARSTVO MARJANOVIĆ DOO
  • RIBARSTVO-UZGOJ,IZLOV I DISTRIBUCIJA BILEĆKOG ŠARANA,MRIJEST SMUĐA

  • Grad: Derventa
  • Ulica: Velika Sočanica bb;Radna jedinica Bileća-Bilećko jezero bb
  • Telefon: 065/586 707
  • E-mail: stanisam-1980@hotmail.com