RIBNJAK JANJ DOO
  • UZGOJ,PRERADA I PRODAJA RIBE

  • Grad: Banja Luka
  • Ulica: Vojvode Uroša Drenovića 105
  • Web: http://www.tropicribarstvo.ba
  • Telefon: 051/413 531,413 532,413 533,413 534
  • E-mail: info.ribarstvo@tropic.ba