JZU SPECIJALNA BOLNICA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU MLJEČANICA
  • CENTAR ZA FIZIKALNU MEDICINU,FIZIJATRIJU,REHABILITACIJU I ZDRAVSTVENI TURIZAM

  • Grad: Kozarska Dubica
  • Ulica: Međuvođe bb
  • Web: http://www.spamljecanica.com
  • Telefon: Recepcija:052/444 094,444 102;Uprava 052/444 100,444 101
  • E-mail: recepcija@spamljecanica.com