WEST ŠPED DOO
  • ŠPEDITERSKE USLUGE-USLUGE PRIJAVE ROBE,CARINJENJE,PRIPREMA DOKUMENTACIJE ZA CARINJENJE,DOSTAVA U ŠTO KRAĆEM ROKU KLIJENTU,2 POSLOVNE JEDINICE:Gradiška i Karakaj.

  • Grad: Gradiška
  • Ulica: Put Srpske vojske br.5a
  • Web: http://www.west.ba
  • Telefon: 1)PJ Gradiška-051/809-290,809-292 XVI Krajiške brigade 9
  • E-mail: westsped@gradiska.com