KlasKLAS d.d. Sarajevo je najjača BiH kompanija koja:

  • razvija, proizvodi i prodaje hranu baziranu na žitaricama, brašno, hljeb, peciva, tjesteninu, konditorske proizvode i drugo.
  • raspolaže sa svojim mlinovima, pekarama, prodavnicama i prodajnim centrima u kojima u ukupnoj ponudi dominiraju domaći proizvodi
  • nudi svoje proizvode na tržištu krajnjih potrošača, industrijskih potrošača i drugih pekara, kroz vlastiti kanal maloprodaje i veleprodaje. KLAS izvozi svoje proizvode na tržišta regiona, EU, SAD i zemalja Bliskog istoka

KLAS nastupa kao vodeća kompanija, sposobna da na najbolji način zadovolji potrebe klijenata i potrošača na području Bosne i Hercegovine i koja je sa svojim proizvodima i uslugama prepoznatljiva u zemljama regiona i šire.

KLAS je kompanija koja svoje poslovanje bazira na vrhunskom kvalitetu proizvoda i usluga kroz dosljednu primjenu smjernica i zahtjeva međunarodno priznatih sistema i normi upravljanja kvalitetom - ISO 9001:2000, HACCP, KRAV.