ŠATORI SAVIĆ
  • IZNAJMLJIVANJE ŠATORA ZA SVADBE ILI NEKU DRUGU SVEČANOST SA PRATEĆOM OPREMOM

  • Grad: Srbac
  • Ulica: Povelič 159
  • Telefon: 065/717 883