POLJOPROM DOO
  • PROIZVODNJA STOČNE HRANE(GOTOVE KRMNE SMJESE),PRODAJA STOČNE HRANE,PRODAJA SJEMENSKOG I SADNOG MATERIJALA,PJ.Istočna Ilidža-PROIZVODNJA I PRODAJA KONZUMNIH JAJA

  • Grad: Istočno Sarajevo
  • Ulica: Druge Sarajevske brigade 4,PJ.Istočna Ilidža-Nikole Tešanovića 1
  • Telefon: 057/350 846
  • E-mail: poljoprom@gmail.com