KOMUNALAC AD
  • SKUPLJANJE NEOPASNOG KOMUNALNOG OTPADA

  • Grad: Kozarska Dubica
  • Ulica: Miroslava Antića bb
  • Web: http://www.komunalacad.com/
  • Telefon: 052/424-820,424-821
  • E-mail: info@komunalacad.com