EIB INTERNATIONALE AD
  • NESPECIJALIZOVANA TRGOVINA NA VELIKO

  • Grad: Banja Luka
  • Ulica: Skendera Kulenovića 14
  • Web: http://www.eib-cmv.com/
  • Telefon: 051/211-212,231-940,231-941
  • E-mail: talijan@eib.cmv.com