STOMATOLOŠKA AMBULANTA DR VENERA JANDRIĆ
  • STOMATOLOŠKA AMBULANTA-VRŠI SVE VRSTE STOMATOLOŠKIH USLUGA

  • Grad: Prijedor
  • Ulica: Srpskih Velikana 77
  • Telefon: 052/212-200
  • E-mail: jandricvenera10@gmail.com