REFOT BH DOO
  • VELEPRODAJA DIGITALNIH FOTOAPARATA,DIGITALNE FOTOOPREME I POTROŠAČKE ELEKTRONIKE

  • Grad: Banja Luka
  • Ulica: Tarasa Ševčenka 1
  • Telefon: 051/324 440,324 441,438 664
  • E-mail: eduard.bijelic@refot.com