PROLETER SZ
  • TRGOVINA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA,INŽENJERING I IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA

  • Grad: Kotor Varoš
  • Ulica: Stefana Nemanje bb
  • Telefon: 051/783-026,783-650
  • E-mail: szproleter@gmail.com