OMORIKA RECIKLAŽA DOO
  • SORTIRANJE I PRERADA PET AMBALAŽE,PRERADA PET MJEVENCA U GRANULE,PRERADA PET GRANULA,DISTRIBUCIJA PET PROIZVODA

  • Grad: Doboj
  • Ulica: Johovac bb
  • Web: http://reciklaza.ba/
  • Telefon: 053/281-030
  • E-mail: omorika3@teol.net