METAL M sp.




  • OBRADA METALA I IZRADA METALNE GALANTERIJE

  • Grad: Banja Luka
  • Ulica: Đulija 16
  • Web: http://www.metalmbl.com
  • Telefon: 051/381-184
  • E-mail: info.metalmbl@gmail.com