ZU SPECIJALISTIČKI CENTAR FOCUS MEDICA
  • PREGLEDI PORODIČNE MEDICINE I MOGUĆNOST RADA OSNOVNIH LABORATORIJSKIH NALAZA,OBAVLJANJE SPECIJALISTIČKIH PREGLEDA I USLUGE PEDIJATRIJSKE PATRONAŽE,RADIOLOŠKO-DIJAGNOSTIČKI CENTAR SA MAGNETNOM REZONANCOM,UZV I DIGITALNI RENDGEN

  • Grad: Doboj
  • Ulica: Dobojske brigade 762/a-Naselje Usora
  • Web: http://www.focusmedica-doboj.com
  • Telefon: Porodična medicina:053/226-387,Radiologija:053/962-635
  • E-mail: focusmedica2017@gmail.com