PZU STOMATOLOŠKA AMBULANTA BABIĆ
  • PRUŽANJE USLUGA OPŠTE STOMATOLOGIJE,PREVENTIVNA STOMATOLOGIJA,ORALNA HIRURGIJA,IMPLANTOLOGIJA,PROTETIKA,ESTETSKA STOMATOLOGIJA,PARADONTOLOGIJA,RENTGEN CENTAR-DENTALNA 3D RADIOLOGIJA

  • Grad: Brčko
  • Ulica: Svetog Save 53
  • Web: http://Ins/stomatologija_babic
  • Telefon: 049/212-250,217-777 Rentgen Centar(Štrosmajerova bb)
  • E-mail: ordinacija.babic@gmail.com