JU TURISTIČKA ORGANIZACIJA REPUBLIKE SRPSKE
  • RAZVOJ TURIZMA,UNAPREĐENJE I PROMOCIJA TURIZMA U RS,ORGANIZACIJA SAJMOVA,MANIFESTACIJA,TURISTIČKIH BERZI,SARADNJA SA LOKALNIM TO,IZGRADNJA IMIDŽA RS

  • Grad: Banja Luka
  • Ulica: Bana Milosavljevića 8
  • Web: http://www.turizamrs.org
  • Telefon: 051/229-720,229-721
  • E-mail: tors@teol.net