ZU STOMATOLOŠKA AMBULANTA DR SOFRIĆ
  • PRUŽANJE STOMATOLOŠKIH USLUGA-IMPLANTOLOGIJA,PROTETIKA,ORALNA HIRURGIJA,ENDODONCIJA,PARADONTOLOGIJA,DJEČIJA I PREVENTIVNA STOMATOLOGIJA,RENDGEN SNIMANJE U 2D I 3D PROJEKCIJI

  • Grad: Teslić
  • Ulica: Karađorđeva 9,PJ.Brod-Vidovdanska 23
  • Telefon: 066/927-536-Ambulanta teslić
  • E-mail: ambulantadrsofrić@gmail.com