TEHNOPLAST 96 DOO
  • PRERADA PLASTIČNIH MASA-PROIZVODNJA DUVANE I BRIZGANE AMBALAŽE OD 0,1l DO 30 litara,IZRADA I ISPORUKA POLIETILENSKE AMBALAŽE ZA PREHRAMBENU INDUSTRIJU,EKO KANISTERI,AMBALAŽA ZA PRASKAŠTE PROIZVODE ZA KUĆNU HEMIJU,SERTIFIKAT O KVALITETU 9001:2008,ISO

  • Grad: Petrovo
  • Ulica: Kakmuž bb
  • Web: http://www.tehnoplast96.com
  • Telefon: 053/252-062
  • E-mail: tehnoplast1996@yahoo.de