RDI DOO
  • Međunarodno otpremništvo i prevoz robe i trgovina građevinskim materijalom

  • Grad: Kupres
  • Ulica: Obilaznica bb
  • Telefon: 034/276-053; 276-058
  • E-mail: rdi@tel.net.ba