HERCEGOVINA AUTO

  • Prodaja i servis automobila Škoda, tehnički pregled, baždarenje tahografa, izrada i generalne opravke karoserije

  • Grad: Mostar
  • Ulica: Bišće Polje bb
  • Web: http://www.hercegovinaauto.ba
  • Telefon: 036/576-923, 036/576-922, 036/576-921, 036/577-047, 036/576-924
  • E-mail: info@hercegovinaauto.ba