OPŠTINA LAKTAŠI 

  • OPSTINA

  • Grad: Laktaši
  • Ulica: Karađorđeva 56
  • Web: http://www.laktasi.net
  • Telefon: 051/334-228 Načelnik;334-200 Adm. služba; 334-225 Skupština opštine