HOTEL ATINA
  • Ugostiteljstvo, turizam i trgovina

  • Grad: Banja Luka
  • Ulica: Slobodana Kokanovića 5
  • Web: http://www.atinahotel.com
  • Telefon: 051/334-800
  • E-mail: hotelatina@teol.net