ACTAVIS INTERNATIONAL LTD
  • Zastupanje i predstavljanje farmaceutske kompanije ACTAVIS na teritoriji BiH

  • Grad: Banja Luka
  • Ulica: Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 181 d
  • Web: http://www.actavis.com
  • Telefon: 051/308-235; 308-237
  • E-mail: office@actavis.com