Š.G. OŠTRELJ DRINIĆ
  • UZGOJ, ZAŠTITA I ISKORIŠĆAVANJE ŠUME

  • Grad: Petrovac
  • Ulica: Centar bb, Drinić
  • Telefon: 050/465-012-centrala;465-008-teh.direktor;465-010-direktor;465-011
  • E-mail: sgdrinic@teol.net