POLIKLINIKA SA NA SA
  • OFTALMOLOGIJA,STOMATOLOGIJA,KARDIOLOGIJA,INTERNA MEDICINA,PEDIJATRIJA,GINEKOLOGIJA, ORTOPEDIJA,UROLOGIJA,MEDICINA RADA,ULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA,LABORATORIJA,PORODIČNA MEDICINA ,OPŠTA HIRURGIJA,NEUROHIRURGIJA,NEUROPSIHIJATRIJA-NEUROLOGIJA I DR.

  • Grad: Sarajevo
  • Ulica: Grbavička 74,Dr.M.Pintola 31,Jošanička 57-Vogošća
  • Web: http://www.poliklinikasanasa.com
  • Telefon: 033/661 840,661 841,715 210-Grbavička 74,763 763-Dr.M.Pintolola 31
  • E-mail: info@poliklinikasanasa.ba